ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

– Xác lập một thỏa thuận giữa NGƯỜI SỬ DỤNG website và Công ty.

– Trách nhiệm của Công ty là đảm bảo các tính hợp pháp cho các nội dung trên Website.

– Trách nhiệm của NGƯỜI SỬ DỤNG là tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng theo quy định của Công ty khi truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website CANZY.

– CANZY chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp Website đến NGƯỜI SỬDỤNG, các thông tin, hình ảnh và toàn bộ các nội dung được đưa lên Website không vi phạm cácquy định pháp luật cấm, các quy định về thuần phong mỹ tục .

– NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện, điều khoản SD website nhưđược nêu bên dưới;

– NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràngbuộc. Trường hợp không đồng ý NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng;

– Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm NGƯỜI SỬ DỤNG bắt đầu truy cập vào website

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty đối với các đối tượng quyền thể hiện trên website

– Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản,thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của CANZY hoặc bên thứ ba cấp phép cho CANZY.

– Bất kỳ nội dung nào thuộc trang Web này về nhãn hiệu, tên thương mại, KDCN… đều thuộcquyền sở hữu của CANZY và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam vàcác văn bản liên quan.

– Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông … vì mục đích thương mại màkhông được sự cho phép trước bằng văn bản của CANZY là xâm phạm quyền của CANZY. CANZY có quyền yêu cầu NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

NỘI DUNG

Mục đích:

– Các thông tin được đăng tải trên website với mục đích làm lợi cho người tiêu dùng (cung cấpthông tin về công ty, cổ đông sản phẩm và những thông tin dinh dưỡng, chương trình khuyến mạicủa công ty…)

– CANZY không có trách nhiệm đưa ra những lời khuyên hay dịch vụ về y tế. Các thông tinđược hiển thị trên trang web này cũng không nhằm mục đích khám hay chữa bệnh. Qu‎ý vị nên đikhám bác sĩ để có những dịch vụ tư vấn chính xác, bao gồm cả những tư vấn về chế độ ăn haychương trình tập luyện.

Quyền và trách nhiệm của CANZY:

– CANZY có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của website mà không cần thông báo trước với NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI SỬ DỤNG có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các điều kiện và điều khoản trong thông báo này.

– CANZY có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phéphoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

– CANZY không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậycủa bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ NGƯỜI SỬ DỤNG nào tại Website này.

– Khi sử dụng các trang web, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện nằm ngoài sự kiểmsoát CANZY. Theo đó, CANZY không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của trang web.

– Thông tin cá nhân như địa chỉ, email và cookie của NGƯỜI SỬ DỤNG có thể được sử dụng nội bộ để duy trì hồ sơ thành viên, cho mục đích tiếp thị và cảnh báo các khách hàng/thành viên các dịchvụ bổ sung. Số điện thoại cũng có thể được sử dụng bởi CANZY khi các câu hỏi liên quan đến sản phẩm được đề nghị giải đáp. CANZY không tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ việc tuân theo pháp luật hoặc các quy trình pháp lý hợp lệ

– Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được NGƯỜI SỬ DỤNG đưa lên trang web đều không được xem là thông tin mật, và CANZY được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. Đặc biệt, CANZY được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà NGƯỜI SỬ DỤNG đã đưa lên trang web cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất, quảng cáo hay tiếp thị sản phẩm. CANZY không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

– NGƯỜI SỬ DỤNG phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà NGƯỜI SỬ DỤNG gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của NGƯỜI SỬ DỤNG ; điều đó có nghĩa CANZY sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

– CANZY không nhất thiết phải chấp nhận tất cả tài liệu NGƯỜI SỬ DỤNG gửi.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI:

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa CANZY và NGƯỜI SỬ DỤNG liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. CANZY có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên trang web. NGƯỜI SỬ DỤNG nên thường xuyên truy cập để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *